Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Ul. Nowolipki 2/3, Warszawa

283.500,00 zł

15.12.2016
godz. 09:00

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia ul. Marszałkowska 82 sala nr 143

  • pierwsza licytacja

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 22-6280734/fax:22-4123295) ogłasza, że dnia 15-12-2016r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr 143, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Warszawie, przy ul. Nowolipki 2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00390311/8.

Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 45,64 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 292/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal nie posiada balkonu ani pomieszczeń przynależnych.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 13-12-2016r. w godz. 16:00 - 16:30.

Suma oszacowania wynosi 378.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi   283.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37 800,00zł w gotówce lub w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/329202


więcej »

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Ul. Boya Żeleńskiego 4/87, Warszawa

297.750,00 zł

30.12.2016
godz. 11:15

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia ul. Marszałkowska 82 sala nr 555

  • pierwsza licytacja

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 226280734) ogłasza, że dnia 30-12-2016r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr  555, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 00-621 Warszawa, ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza 4/87, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00045348/3.


Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni 41,62 m2 i usytuowany jest na V kondygnacji (4 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 8/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal nie posiada balkonu ani pomieszczeń przynależnych.

Suma oszacowania wynosi 397.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 700,00zł w gotówce lub na konto kancelarii : PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 28-12-2016 r. w godz. 16:00 - 16:30

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/332428


więcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Aktualnie brak licytacji z tej kategorii.