Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Aktualnie brak licytacji z tej kategorii.


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

SAMOCHÓD OSOBOWY KIA PICANTO ROK PROD. 2006

KOLOR: SZARY / SREBRNY
nr rej. WU470984 750,00 zł

27.08.2015
godz. 13:00

02-056 Warszawa, ul.Filtrowa 63/33

  • druga licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2015r. o godz. 13:00 przed lokalem:
02-056 Warszawa, ul.Filtrowa 63/33
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


1. SAMOCHÓD OSOBOWY KIA PICANTO ROK PROD. 2006

KOLOR: SZARY / SREBRNY
nr rej. WU47098, VIN KNEBA24426T327231,

- suma oszacowania - 9 500,00 zł
- cena wywołania -    4 750,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

więcej »