Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, al. Wyzwolenia 9/34

363.000,00 zł

16.10.2015
godz. 13:30

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 540

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00179293/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-10-2015 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr 540, odbędzie się pierwsza licytacja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży w trybie licytacji publicznej, lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy al. Wyzwolenia 9, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00179293/0. Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 53,40 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 88/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach.


Suma oszacowania wynosi 484.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 363.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48.400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg -  w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 14-10-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30.

Operat szacunkowy nieruchomości można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt I Co 2662/15) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Widok z ulicy

alt

Widok z ulicy

alt

Wejście do budynku

alt

Widok z klatki schodowej

alt

Korytarz

alt

Pokój

alt

Pokój

alt

Kuchnia

alt

Łazienka z wc

altwięcej »

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, ul. Nowogrodzka 56/40

330.750,00 zł

02.12.2015
godz. 14:15

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 555

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00125554/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2015 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 555, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: IQ Partners S.A. (obecnie ABC SYSTEMS S.A.) nieruchomości będącej odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiącej lokal mieszkalny nr 40 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 56, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00125554/5 [NKW: WA4M/00125554/5]. Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 51,50 m2 i usytuowany jest na VI kondygnacji (5 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 23/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

Suma oszacowania wynosi 441 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  330 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg -  w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 26-11-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30.
Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt VI Co 2218/14) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Widok z ulicy

alt

Budynek

alt

Wejście na klatkę

alt

Drzwi mieszkania

alt

Holl

alt

Przedpokój

alt

Pokój

alt

Pokój z balkonem

alt

Widok z balkonu

alt

Kuchnia

alt

Łazienka z wc

altwięcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Aktualnie brak licytacji z tej kategorii.