Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, ul. Bednarska 20A/6

171.750,00 zł

11.05.2016
godz. 13:00

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 540

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00402777/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 22-6280734/fax:22-4123295) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2016r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr 540, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 6  położonego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy ul. Bednarskiej 20A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00402777/0

Powyższy lokal składa się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 21,33 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 556/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal nie posiada balkonu.

Suma oszacowania wynosi 229.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto: PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 06-05-2016 r. w godz. 16:00 - 16:30.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Widok z ulicy

alt

Wejście do budynku

alt

Wejście do budynku od strony podwórza i parku

alt

Klatka schodowa

alt

Drzwi lokalu (po prawej stronie)

alt

Przedpokój

alt

Aneks kuchenny z przejściem do łazienki

alt

Łazienka

alt

Pokój mieszkalny

alt

Pokój mieszkalny

alt
więcej »

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, ul. Nowolipki 2/3

283.500,00 zł

12.05.2016
godz. 14:00

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 376

  • pierwsza licytacja

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 22-6280734/fax:22-4123295) ogłasza, że dnia 12-05-2016r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr  376, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Warszawie, przy ul. Nowolipki 2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00390311/8.

Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 45,64 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 292/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal nie posiada balkonu ani pomieszczeń przynależnych.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 10-05-2016r. w godz. 16:00 - 16:30.

Suma oszacowania wynosi 378.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 283.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37 800,00zł w gotówce lub w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Budynek z zewnątrz

alt

Budynek z zewnątrz

alt

Wejście na klatkę

alt

Klatka schodowa

alt

Drzwi lokalu

alt

Przedpokój

alt

Korytarz

alt

Pokój mieszkalny

alt

Pokój mieszkalny

alt

Kuchnia

alt

Kuchnia

alt

Łazienka

alt


więcej »

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, ul. Koszykowa 30/6

345.000,00 zł

24.05.2016
godz. 13:00

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 376

  • pierwsza licytacja

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 22-6280734/fax:22-4123295) ogłasza, że dnia 24-05-2016 r. godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr 376, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego pod adresem : 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 30/6, dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA4M/00086248/1

Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni 61,47 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 57/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal posiada balkon. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Suma oszacowania wynosi 460.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto: PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 20-05-2016 r. w godz. 16:00 - 16:30.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Widok z ulicy

alt

Widok z ulicy - prześwit bramowy na Plac Konstytucji

alt

Front budynku

alt

Brama wejściowa

alt

Widok z wewnątrz budynku

alt

Klatka schodowa

alt

Drzwi wejściowe

altwięcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA3.750,00 zł

04.05.2016
godz. 13:00

87-820 Kowal, ul. Kościuszki 52

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-05-2016r. o godz. 13:00 pod adresem: 87-820 Kowal, ul. Kościuszki 52
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA ROK PROD. 2001  KOLOR: CZERWONY. DIESEL
nr rej. CWL11S4, VIN W0L0TGF4815230932,

- cena wywołania 3.750,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

więcej »

SAMOCHÓD OSOBOWY SAAB 97X21.525,00 zł

05.05.2016
godz. 13:00

Przed Kancelarią Komornika Sądowego - ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a lok 23

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-05-2016r. o godz. 13:00 przed Kancelarią Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Ryszarda Moryca ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a lok 23 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

- SAMOCHÓD OSOBOWY SAAB 97X ROK PROD. 2005 KOLOR:CZARNY
nr rej. WI0058T, VIN 5S3ET13S552801383, kolor czarny, POJE. 4160cm3

- cena wywołania 21.525,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

1

alt

2

alt

3

alt

4

alt

więcej »