Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Ul. Czerniakowska 178a/20, Warszawa

999.333,33 zł

08.05.2015
godz. 09:00

Marszałkowska 82 sala nr 538,  budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

  • druga licytacja
  • wysokość rękojmi: 149.900,00 zł

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 22-6280734/fax:22-4123295) ogłasza, że dnia 08-05-2015 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 538, odbędzie się pierwsza licytacja pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 20 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy ul. Czerniakowskiej 178a, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00398484/7. Powyższy lokal składa się z kuchni, hollu, łazienki, w.c., salonu, 2 sypialni i garderoby o łącznej powierzchni 113,20 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Lokal posiada balkon o powierzchni 8,20 m2 oraz taras o powierzchni 7,60 m2. Z lokalem związany jest udział 11320/1054203 części w nieruchomości wspólnej.


Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 06-05-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30


Suma oszacowania wynosi 1.499.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 999.333,33 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 149.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg -  w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340    

Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt VI Co 1822/14) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214934

Widok ulicy

alt

Budynek z zewnątrz

alt

Wejście na klatkę

alt

Drzwi wejściowe

alt

Przedpokój

alt

Salon

alt

Salon

alt

Pokój

alt

Sypialnia

alt

Garderoba

alt

Łazienka

alt

WC

alt

Taras

alt

Widok z okna na park

altwięcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Samochód osobowy marki Opel Astra 1,6

nr rej. WI3237V400 zł

28.05.2015
godz. 13:00

Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)

  • druga licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2015r. o godz.   13:00 Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelrią Komornika)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


1 Samochód osobowy marki Opel Astra 1,6 nr rej.
WI3237V

Cena wywołania - 400,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

więcej »