Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Ul. Górskiego 3 m. 25, Warszawa

236.250,00 zł

22.06.2015
godz. 13:00

Marszałkowska 82 sala nr 539,  budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

  • pierwsza licytacja
  • wysokość rękojmi: 31.500,00 zł

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. 22-6280734/fax:22-4123295) ogłasza, że w dniu  22-06-2015 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 539, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 25 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy ul.Górskiego 3, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00068085/8.

Powyższy lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, alkowy, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni 40,34 m2 i usytuowany jest na III kondygnacji (2 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 98/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 18-06-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30.

Suma oszacowania wynosi 315.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  236.250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg -  w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt I Co 209/15) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji.

Widok z ulicy

alt

Podwórze

alt

Wejście na klatkę

alt

Klatka schodowa

alt

Wejście do lokalu

alt

Pokój

alt

Kuchnia

alt

Łazienka

alt

WC

alt


więcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Samochód osobowy marki Opel Astra 1,6

nr rej. WI3237V400 zł

28.05.2015
godz. 13:00

Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)

  • druga licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2015r. o godz.   13:00 Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelrią Komornika)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


1 Samochód osobowy marki Opel Astra 1,6 nr rej.
WI3237V

Cena wywołania - 400,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

więcej »