Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, ul. Nowogrodzka 56/40

330.750,00 zł

02.12.2015
godz. 14:15

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 555

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00125554/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2015 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 555, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: IQ Partners S.A. (obecnie ABC SYSTEMS S.A.) nieruchomości będącej odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiącej lokal mieszkalny nr 40 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 56, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00125554/5 [NKW: WA4M/00125554/5]. Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 51,50 m2 i usytuowany jest na VI kondygnacji (5 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 23/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

Suma oszacowania wynosi 441 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  330 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg -  w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 26-11-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30.
Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt VI Co 2218/14) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Widok z ulicy

alt

Budynek

alt

Wejście na klatkę

alt

Drzwi mieszkania

alt

Holl

alt

Przedpokój

alt

Pokój

alt

Pokój z balkonem

alt

Widok z balkonu

alt

Kuchnia

alt

Łazienka z wc

altwięcej »

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego


ul. Górnośląska 2 m. 79, Warszawa

183.000,00 zł

18.12.2015
godz. 14:30

Marszałkowska 82 sala nr 538, budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

  • pierwsza licytacja
  • wysokość rękojmi 24.400,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO  KW WA4M/00393105/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 538, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 00-444 Warszawa, Górnośląska 2/79, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Torwar"(Adres spółdzielni:  00-443 Warszawa, Górnośląska 9/11 ), dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA4M/00393105/2.

Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 29,09 m2 i usytuowany jest na VII kondygnacji (6 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Lokal posiada balkon.  

Suma oszacowania wynosi 244.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 183.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto: PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 16-12-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30.

Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt VI Co 2160/14) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Widok z ulicy

alt

Budynek z zewnątrz

alt

Wejście do budynku

alt

Klatka schodowa

alt
więcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

1. sofa - narożnik z napisem "Flaming" 1 [szt.]
2. gril elektryczny z obudową 1 [szt.]
3. stoły ogrodowe - drewno białe 4 [szt.]
4. krzesła - drewno białe 16 [szt.]
5. ławy - drewno białe 4 [szt.]
6. zamrażarki duże  h-2,2m 2 [szt.]
7. klimatyzacja marki LG 1 [szt.]
8. kanapa + dwa fotele 1 [szt.]
9. szafa - chłodziarka na wina (w zabudowie) 1 [szt.]1. 19 500,00 zł
2. 12 000,00 zł
3. 12 000,00 zł
4.   2 640,00 zł
5.   1 170,00 zł
6.   5 250,00 zł
7.   2 625,00 zł
8.   9 000,00 zł
9.   6 750,00 zł

02.12.2015
godz. 13:00

W lokalu pod adresem: 00-539 Warszawa, ul.Piękna 7/9

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2015r. o godz.  13:00  w lokalu: Flaming Restaurant 00-539 Warszawa, ul.Piękna 7/9
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika wyszczególnionych powyżej.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika

więcej »