Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Rodzaj i lokalizacja nieruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności


Warszawa, ul. Nowogrodzka 56/40

330.750,00 zł

17.03.2015
godz. 14:00

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w sali nr 555

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00125554/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2015 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 555, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: IQ Partners S.A. (obecnie ABC SYSTEMS S.A.) nieruchomości będącej odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiącej lokal mieszkalny nr 40 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 56, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00125554/5 [NKW: WA4M/00125554/5]. Powyższy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 51,50 m2 i usytuowany jest na VI kondygnacji (5 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 23/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

Suma oszacowania wynosi 441 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  330 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg -  w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:
PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 12-03-2015 r. w godz. 16:00 - 16:30.
Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt VI Co 2218/14) na dwa tygodnie  przed terminem licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Widok z ulicy

alt

Budynek

alt

Wejście na klatkę

alt

Drzwi mieszkania

alt

Holl

alt

Przedpokój

alt

Pokój

alt

Pokój z balkonem

alt

Widok z balkonu

alt

Kuchnia

alt

Łazienka z wc

altwięcej »


Rodzaj ruchomościCena wywołaniaData licytacjiMiejsce licytacjiUwagi

Samochód osobowy marki BMW 520 nr rej. WI0659R
rok pr. 20027.500,00 zł

29.01.2015
godz. 13:00

Warszawa ul. Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)

  • druga licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2015r. o godz. 13:00 Warszawa ul. Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1. Samochód osobowy marki BMW 520 nr rej. WI0659R rok pr. 2002

- suma oszacowania - 15.000,00 zł 


- cena wywołania -     7.500,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

więcej »

Samochód osobowy marki BMW 318 I KAT nr rej. WI5623P
rok pr.20027.500,00 zł

29.01.2015
godz. 13:10

Warszawa ul. Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)

  • druga licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2015r. o godz. 13:10 Warszawa ul. Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1. Samochód osobowy marki BMW 318 I KAT nr rej. WI5623P
rok pr.2002

- suma oszacowania - 15.000,00 zł


- cena wywołania -     7.500,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

więcej »

Samochód osobowy marki Opel Astra 1,6

nr rej. WI3237V600 zł

29.01.2015
godz. 13:20

Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelarią Komornika)

  • pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-01-2015r. o godz.   13:20 Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/23 (przed Kancelrią Komornika)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


1 Samochód osobowy marki Opel Astra 1,6 nr rej.
WI3237V

Cena wywołania - 600,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

więcej »